• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

O SOBIE ...

Kowalstwo to pasja mojego życia. Już w dzieciństwie chciałem być kowalem ale tak na poważnie kowalstwem artystycznym zajmuję się od 1993 r. W ramach liceum zawodowego(w klasie ginących zawodów)odbyłem 3 letnie praktyki w kuźni w Wojciechowie. W tym czasie zdałem egzaminy na czeladnika, pracowałem na etacie kowala artystycznego w Wojciechowie, a następnie w 1999 r. otworzyłem własną pracownię w Dąbrowicy pod Lublinem. W mojej pracowni powstają balustrady, bramy, ogrodzenia, elementy zbroi rycerskich, broń biała (taka jak miecze, sztylety, szable, glewie, halabardy, stal damasceńska skuwana), świeczniki, podkowy, komplety do kominków, zawiasy... czyli kowalstwo od A do Z ;). Należę do Stowarzyszenia Kowali Polskich, Stowarzyszenia Twórców Ludowych a jako rycerz i członek Polskiego Stowarzyszenia Walk Rycerskich walczę w rycerskiej kadrze narodowej.

 

 

 

PARTNERZY:  

 

1-part-kowale 2-choragiew-pomezanska 3-excalibur 4-logo-pswr 5-plwr 6-jj 7-stl